TERMOGRAFIJA

Vas zanima kje vam uhaja toplota?

Cenovno ugodna in strokovna izvedba termografije na področju celotne Slovenije.
Termografija je v današnjih časih nepogrešljiva metoda za iskanje napak tako v gradbeništvu, kot tudi pri vzdrževanju strojnih in elektro naprav. S termovizijsko kamero, vidimo očem nevidno, saj deluje na osnovi brez kontaktnega merjenja sevanja toplotne energije na površini merjenca in tako zazna vsako najmanjšo spremembo temperature. Omogoča nam slikovni prikaz porazdelitve temperature in zato izredno natančno lociranje nenavadnih temperaturnih odstopanj, ki lahko nastanejo kot posledica najrazličnejših napak.
Po vsakem termografskem snemanju pripravimo termografsko poročilo, na katerem so prikazana temperaturna odstopanja, ki so posledica povečane temperaturne prehodnosti na posameznih predelih snemane površine.
Iz grafičnega prikaza lahko natančno lociramo predele s povečano temperaturno prehodnostjo, kot tudi ovrednotimo temperaturno razliko posameznih izmerjenih predelov. Iz dobljenih rezultatov lahko sklepamo ali so temperaturne razlike, ki se na posnetkih kažejo kot lise, posledica normalne temperaturne prehodnosti ali se le-te kažejo kot posledica konstrukcijskih ali drugih napak.

Termografija v gradbeništvu

S termografskim pregledom objektov, ugotavljamo predvsem toplotne izgube na ali v objektu, ki nastanejo kot posledica:
 • Slabega toplotnega ovoja zgradbe,
 • neustrezno izvedene toplotne izolacije na gradbenih prehodih (toplotni mostovi),
 • vlažne ali poškodovane toplotne izolacije,
 • vlage v stenah, ki nastane kot posledica kondenzacije na površini
 • konstrukcijskih nepravilnosti,
 • slabe vgradnje in posledično slabega tesnjenja oken in vrat.
Termografski pregled nam je v veliko pomoč pri odkrivanju lokacije raznih instalacij in cevnih vodov, položenih v kinete, tlake ali stene, potekov talnega ali stenskega gretja, ter morebitna puščanja in poškodbe le teh. Z njim si v gradbeništvu, pomagamo pri iskanju vseh skritih napak, ki jih je potrebno sanirati, iskanju nepotrebnih toplotnih izgub, katere nam povzročajo dodatne stroške pri ogrevanju ali hlajenju objekta, ali le kot preventivno kontrolo izvedbe raznih obrtniških del. Prav tako, je izvedba termografskega pregleda zaželena pred nakupom nepremičnine, saj si lahko s pomočjo slike in poročila ustvarite podrobno mnenje o energetskem stanju objekta, obratovalnimi stroški objekta ali stroški potrebnimi za prenovo ali popravilo stavbe.

Termografija v vzdrževanju

S termografskim pregledom v vzdrževanju, ugotavljamo toplotne razlike na površini strojev, naprav ali instalacij, ki nastanejo kot posledica pregrevanj, zaradi:
 • Počenih ali iztrošenih ležajev oz. rotirajočih elementov,
 • trenja drsnih elementov,
 • nezadostne količine ali neustreznega hladilno mazalnega sredstva,
 • električne upornosti v napravi ali instalaciji,
 • netesnosti ventilov ali nedelovanja mešalnih ventilov.
Termografska kamera nas pravočasno opozori na nepravilno delovanje sistema, saj zazna vsako najmanjšo spremembo temperature na površini naprave, ki nastane kot posledica raznih napak in okvar. S tem nam prihrani veliko časa in denarja, saj pravočasno ugotovimo in zamenjamo iztrošen ali pokvarjen del, ter se tako izognemo kompliciranim in dragim popravilom resnih okvar.  
Search